SA HOOLDEKODU HÄRMALÕNG

Kes me oleme?

SA Hooldekodu Härmalõng on loodud kahe seni eraldi seisnud hooldekodu ühinemise tulemusel. SA Hooldekodu Härmalõng koosneb kahest osakonnast Võnnu kodu ja Kastre kodu.

Kastre kodu asub Tartumaal Mäksa vallas Kastre külas, Tartust 22 kilomeetri kaugusel. Tartust mööda Räpina maanteed 12 kilomeetrit (ületades Luunja silla) pöörake vasakule Kastre poole. Läbides 10 kilomeetrit ristmikuni Kastres leiab teeviida nimega SA Hooldekodu Härmalõng

Võnnu kodu asub Tartumaal Võnnu vallas Võnnu alevis, Tartust 23 kilomeetri kaugusel. Tartust mööda Räpina maanteed 20 kilomeetrit pöörake vasakule Võnnu poole. Jõudes Võnnust läbi näitab silt SA Hooldekodu Härmalõng.

Härmalõng seostub eelkõige vananaistesuvega. Härmalõngad, mida sel ajal lugematul hulgal looduses põimumas näha võib, sümboliseerivad nimekandja jaoks õnne.

Õnn – see on rahulolu.

Hooldekodu Härmalõng on ööpäevaringselt toimiv üldhooldekodu, kus osutatakse hoolekandeteenuseid sotsiaalselt mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele.

SA Hooldekodu Härmalõng tegevuse peaeesmärk on tagada hooldekodus viibivatele inimestele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine toetades nende iseseisvat toimetulekut, kindlustades nende auväärse kohtlemise ning tagades enesemääramisõiguse.