SA Hooldekodu Härmalõng

UUDISED:

  • Vastavalt 18.12.2023 aastal vastu võetud SA Hooldekodu Härmalõng Nõukogu otsusele on alates 01.04.2024 koha maksumuseks 1300 €,

    millest hoolduskulu on 690 €.

  • Alates 18.12.2023 toimub klientide külastamine järgnevate reeglite järgi:

Oma lähedast tohib külastada korraga 1 perekond (maksimaalselt 3 inimest)  30 minutit AINULT ette registreerides, et personalil oleks võimalik külastatust hajutada.

Registreerimata ja/või haigustunnustega külastajaid sisse ei lasta.

Kohustus on kanda maski ning teostada käte antiseptikat! 

  • Alates 01.10.2023 on Kastre ja Võnnu kodudes külastajatel maski kandmine KOHUSTUSLIK!
  • Hooldekodu kohta broneerides rakendub broneerimistasu 35,21 eurot ühe päeva eest. Lisainfot saab Kastre kodu ja Võnnu kodu vanem-hooldustöötajatelt.
  • 01.07.2023 jõustuva hooldereformi raames hakkab hooldekodu kohatasust hoolduskulu osa tasuma hinnatud teenuse vajaduse korral inimese rahvastikuregistrijärgne kohalik omavalitsus. (Rohkem infot Hooldereformi infolehelt)
  • Soovituslik klientide külastusaeg kell 14.00 – 19.00, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 10.00 – 19.00 ning muudel aegadel hooldusjuhi või hooldustöötaja loal. Külastusaeg tuleb eelnevalt ette registreerida!